Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 11 : 158
Năm 2019 : 2.547
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ trường Mầm non Thịnh Đức Năm học 2017 - 2018 Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; UBND Thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017 - 2018. Trường Mầm non Thịnh Đức xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai ...
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ trường Mầm non Thịnh Đức Năm học 2017 - 2018 Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; UBND Thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017 - 2018. Trường Mầm non Thịnh Đức xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai ...
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook